نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت

  • نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مهندسی برق

  یک فایل حاوی سوالات
  التکرونیک
  ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  الکترومغناطیسی
  ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  تاسیسات الکترونیکی
  ۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • مهندسی برق

  یک فایل حاوی سوالات
  ریاضیات ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  مدارهای التکرونیکی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  ماشین های الکترونیکی۲۰  سوال به همراه پاسخ

  • مهندسی برق

  یک فایل حاوی سوالات
  کنترول خطی ۱۰ سوال به همراه پاسخ
  مدارهای التکرونیکی ۱۵ سوال به همراه پاسخ
  مدارهای منطقی ۱۵ سوال به همراه پاسخ
  ماشین های الکترونیکی۱۵ سوال به همراه پاسخ
  ریاضیات ۱۰ سوال به همراه پاسخ

  • حسابداری

  یک فایل حاوی سوالات
  حسابداری مالی ۱۵ سوال به همراه پاسخ
  حسابدرای صنعتی ۱۵ سوال به همراه پاسخ
  حسابرسی ۱۵ سوال به همراه پاسخ
  ریاضی و آمار ۱۵ سوال به همراه پاسخ

  • حسابداری

  یک فایل حاوی سوالات
  حسابداری مالی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حسابدرای صنعتی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حسابرسی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  ریاضی و آمار ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  زبان تخصصی ۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • حسابداری

  یک فایل پی دی اف حاوی سوالات زیر به همراه پاسخ سوالات
  حسابداری مالی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حسابدرای صنعتی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حسابرسی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  ریاضی و آمار ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  زبان تخصصی ۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • حقوق

  یک فایل حاوی سوالات
  حقوق اساسی۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق مدنی و تعهدات ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق بین الملی عمومی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق بین الملی خصوصی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  متون فقه ۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • حقوق

  یک فایل حاوی سوالات
  آیین دادرسی کیفری ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  آیین دادرسی مدنی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق جزایی عمومی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق جزایی اختصاصی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق اداری۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • حقوق

  یک فایل پی دی اف حاوی سوالات زیر به همراه پاسخ سوالات
  آیین دادرسی کیفری ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  آیین دادرسی مدنی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق جزایی عمومی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق جزایی اختصاصی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق اداری ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق اساسی ۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • حقوق

  یک فایل پی دی اف حاوی سوالات زیر به همراه پاسخ سوالات
  حقوق تجارت ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق مدنی و تعهدات ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق بین المللی عمومی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حقوق بین المللی اختصاصی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  متون فقه ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  زبان تخصصی ۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • عمران

  یک فایل سوالات
  عمران: ۹۰ سوال به همراه پاسخ

  • عمران

  یک فایل سوالات
  عمران ۷۵ سوال به همراه پاسخ

  • مدیریت

  یک فایل سوالات
  مدیریت تولید ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  تئوری های مدیریت ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  مدیریت مالی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  بازاریابی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  مالیه عمومی و بودجه ۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • مدیریت

  یک فایل سوالات
  مدیریت تولید ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  تئوری های مدیریت ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  مدیریت مالی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  بازاریابی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  مالیه عمومی و بودجه ۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • مدیریت

  یک فایل سوالات
  اقتصاد خرد وکلان ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  زبان تخصصی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حسابداری دولتی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  تحقیق در عملیات ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  ریاضی و آمار ۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • مدیریت

  یک فایل سوالات
  اقتصاد خرد وکلان ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  زبان تخصصی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  حسابداری دولتی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  تحقیق در عملیات ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  ریاضی و آمار ۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • مکانیک

  یک فایل سوالات
  انتقال حرارت ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  ترمودینامیک ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  مکانیک سیالات ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  استاتیک مو مقاومت مصالح ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  ارتعاشات ۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • مکانیک

  یک فایل سوالات
  انتقال حرارت ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  ترمودینامیک ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  مکانیک سیالات ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  استاتیک مو مقاومت مصالح ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  ارتعاشات ۲۰ سوال به همراه پاسخ

  • مهندسی شیمی

  یک فایل سوالات
  شیمی عالی کاردانی ۱۵ سوال به همراه پاسخ

  • مهندسی شیمی

  یک فایل سوالات
  مکانیک سیالات ۱۵ سوال به همراه پاسخ

  • مهندسی شیمی

  یک فایل سوالات
  ترمودینامیک ۱۵ سوال به همراه پاسخ

  • مهندسی شیمی

  یک فایل سوالات
  کنترول فرآیند و طراحی راکتور ۱۵ سوال به همراه پاسخ

  • مهندسی شیمی

  یک فایل سوالات
  انتقال حرارت ۱۵ سوال به همراه پاسخ

  • مهندسی شیمی

  یک فایل سوالات
  انتقال جرم و عملیات واحد ۱۵ سوال به همراه پاسخ

  • مهندسی صنایع

  یک فایل سوالات
  مهندسی صنابع ۹۰ سوال به همراه پاسخ

  • مهندسی صنایع

  یک فایل سوالات
  مهندسی صنابع ۳۰ سوال

  • مهندسی نفت

  یک فایل سوالات
  مهندسی نفت ۱۰۰ سوال به همراه پاسخ

  • مهندسی نفت

  یک فایل سوالات
  مهندسی نفت ۹۰ سوال به همراه پاسخ

  • کامپیوتر

  یک فایل سوالات
  مبانی کامپیوتر ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  مدارهای منطقی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  برنامه نویسی ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  سیستم عامل ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  ذخیر و بازیابی اطلاعات ۲۰ سوال به همراه پاسخ
  ساختمان داده ها ۲۰ سوال به همراه پاسخ

 •  

   

  سوالات عمومی

   

  • ۳۴۵ سوال زبان و ادبیات فارسیبه همراه پاسخنامه
  • ۲۸۵ سوال زبان انگلیسیبه همراه پاسخنامه
  • ۳۱۵ سوال کامپیوتر و ICDL به همراه پاسخنامه
  • ۲۶۵ سوال هوش و استعداد تحصیلیبه همراه پاسخنامه

   


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
naft_1773890_5020.zip12.9 MB

مجموعه قوانین حقوقی و کیفری

مجموعه قوانین حقوقی و کیفری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

بانک اطلاعات حقوقی

بانک تخصصی اطلاعات حقوقی توسظ شرکت ایرانی نیک برای شما گرد آوری و به صورت برنامه در اختیار شما قرار گرفته است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان